26 Aug

פעילות גיבוש צריכה להיות מגוונת ומזמינה

במדינת ישראל של היום אנו יכולים לראות כיצד יש לא מעט אפשרויות לעריכה של יום גיבוש לעובדים. פרסומים שונים מבהירים לנו בצורה מיוחדת מאוד כיצד פעילות גיבוש היא משהו הרבה יותר מגוון מאשר הכרנו בעבר. זאת כשעלינו לזכור כי בעבר ערב גיבוש לעובדים לא היה משהו מיוחד או כזה שרבים היו יוצאים אליו.

אלו שבודקים את ההיצע של סדנאות גיבוש יכולים ללמוד מיד כיצד לא רק בילוי משותף בפארק מים או פעילות מסוימת בשטח הן אלה שמוצעות לעובדים. סדנאות בישול לקבוצות למשל, הן כאלה שממחישות עד כמה הן גברים מצוות מסוים של מפעל והן נשים מחברה מסוימת יכולים ליהנות יחד בסדנא מרתקת לכל הדעות.

ארגון של ימי גיבוש הוא משימה לא פשוטה עבור מי שבוחן את ההיצע של סדנאות גיבוש בכל רחבי הארץ. אך נראה כי בחירה נכונה של פעילות גיבוש תיצור יום גיבוש לעובדים שממנו הם ייהנו מאוד. אך גם אם אנו מדברים על ערב גיבוש לעובדים ולא על פעילות של יום שלם, הרי שעדיין ניתן לזהות את המבחר הגדול ממנו כולם יכולים ליהנות.