12 Sep

המחקר המעמיק לפני עיצוב קטלוג

כשאנו מקבלים לידינו קטלוג מסוים אנו יכולים לראות בצורה כמעט מיידית עד כמה נעשתה מחשבה רבה בטרם הוא הופק או עד כמה מדובר במהלך חובבני שלא מציג תוצאה מכובדת. עיצוב קטלוג הוא היום עניין למקצוענים בלבד שיכולים להציג תוצאה מרשימה בכל קנה מידה ולהעביר את המסר שבו מעוניין מזמין העבודה.

שירותי עיצוב רבים מוענקים היום לגופים מסחריים ואף למוסדות ולארגונים אחרים. כך אנו רואים כיצד עיצוב פולדר הוא דבר חשוב למכירה של פריט מסוים או ליצירת היכרות עם עסק כלשהו, עיצוב מגזין הוא מהלך מיוחד וחשוב שיכול להצביע על תדמית איכותית, וגם עיצוב קטלוגים הוא דבר שיכול להגשים מטרות שונות של ארגונים רבים.

אך יש להבין כי רק מחקר מקדים רציני ביותר בטרם עובדים על עיצוב קטלוג כלשהו הוא זה שיכול ליצור הבדל משמעותי בין כישרון מהדהד של קטלוג שגרתי ובין הצלחה רבה של קטלוג יפה שיוצר עניין אצל כל מי שמעלעל בו. לכן עיצוב קטלוגים חייב להיות כזה שיתחיל במחקר מעמיק בטרם מעלים אלמנט ויזואלי מסוים על הנייר.