25 Aug

אצל מי כדאי לערוך חוזה מכירת דירה

חוזים הם דבר שאדם מן הישוב מתקשה לגביו. למה הכוונה? לכך שרובנו יכולים לקחת לידינו לעתים מסמך מורכב שעמוס בסעיפים שונים ולא למצוא את הידיים ואת הרגליים, כמו שאומרים. גם חוזה מכירת דירה יכול להיות עבורנו דבר מסובך מאוד מאחר ומדובר על הסכם שסעיפים חשובים בו חייבים להיות מדויקים ולעמוד בלשון החוק.

מסיבה זו אנו רואים כיצד קשה מאוד לוותר על שירות מקצועי בנושא של חוזה מכירת דירה ובנושאים הקשורים לנדל”ן באופן כללי.  כך, גם לגבי מיסים והיטלים הקשורים לנכס כמו דירה או בית אנו בהחלט מזהים עד כמה עורך דין מקרקעין יכול לתרום לנו רבות בטיפול בנושא של היטל השבחה , פטור מהיטל השבחה או כל מס רלוונטי אחר הקשור לנכס.

בין אם אנו מדברים על פטור מהיטל השבחה שעליו יכול לעבוד עורך דין מקרקעין ובין אם אנו מדברים על חוזה מכירת דירה אותו ינסח איש המקצוע, הרי שמדובר על מי שיכול לעבוד בצורה מקצועית ביותר על כל נושא תוך שמירה על האינטרסים של כל לקוח שלו. אדם כזה הוא מי שכדאי לנו מאוד לפנות אליו.