05 Oct

מי זקוק לביטוח סיעודי?

מדוע צריך ביטוח סיעודי?

כל אחד, בכל גיל, עלול להפוך לחולה סיעודי.

האוכלוסיה הגדולה ביותר של חולים סיעודיים הנה אוכלוסיית הקשישים.

כשהגוף של הקשיש בוגד בו וחושף אותו למחלות שונות ומשונות, גם מחלה סיעודית עלולה לפקוד אותו, כשהמשמעות הנה שלא יוכל לבצע את הפעולות היום יומיות הבסיסיות ביותר ללא עזרה.

אך לא רק קשישים עלולים להפוך לסיעודיים למרות שהם בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להפוך לכאלו.

אנשים צעירים עלולים להפוך לסיעודיים כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה.

מי שהופך לחולה סיעודי איננו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות כמו לקום ולשכב, להתרחץ, לאכול, להתנייד, להתלבש ולהתפשט, לשלוט על הסוגרים.
לצורך ביצוע חלק כזה או אחר או אף כל הפעולות הנ”ל, החולה הסיעודי בכל גגיל זקוק לעזרה צמודה סביב השעון.

עזרה שכזאת עולה כסף רב בין אם היא ניתנת בבית באמצעות עובד זר ובין אם היא ניתנת במוסד סיעודי.

המדינה מסייעת בצורה מוגבלת בלבד וחולה סיעודי שאין ברשותו ביטוח סיעודי שיממן את ההוצאות הכרוכות בטיפול בו, עלול למצוא עצמו בצרות צרורות שימנעו ממנו את האפשרות לממן טיפול סיעודי.
במצב שכזה הוא עלול ליפול לנטל על משפחתו.

ביטוח סיעודי נועד לממן את הוצאות הטיפול הסיעודי.
הביטוח הסיעודי ישלם מידי חודש את הסכום שנקבע מראש, כל עוד החולה נמצא במצב סיעודי.
בעבר התקופה במהלכה שילמה הפוליסה את הגמלה החודשית היתה מוגבלת, אולם כיום פוליסות ביטוח סיעודי הנן לכל החיים, דהיינו כל עוד המצב הסיעודי נמשך, הפוליסה תשלם.

כאמור, הסכום שישלם הביטוח הסיעודי הנו הסכום שבוטח, כל אחד לפי יכולותיו ותקציבו.